Packaging for food industry

Zahtjevi prehrambene industrije prvenstveno su vezani za sigurnost i zdravstvenu ispravnost hrane u ambalaži, te s tim u vezi u CPA se posebno void računa om upotrebi organoleptičkih boja i vododisperzivnog laka i sprovode se stroge kontrole i migracioni testovi  u ovlaštenim institutima kako bi se prevenirao bilo kakav kontakt sumnjivih materija sa hranom.