CPA
 
  • Kreativna rješenja za razvoj pakiranja
  • Usmjeravanje prodaje Vaših proizvoda u željenom smjeru
  • Kartonska i papirna ambalaža je ambalaža koja se reciklira
  • Ambalaža sa idealnom podlogom za štampu
  • Svako kreativno rješenje je jedinstveno i radi se po specijalnoj narudžbi kupca
  • 100% zadovoljstvo kupca je naš najniži prag zadovoljstva
 

CPA – Jedina ambalaža koju je moguće reciklirati

Odabrati pravog partnera koji će proizvoditi Vašu ambalažu nije lagan zadatak i ne treba mu olako pristupati.

Papirna ambalaža promoviše, štiti i poboljšava put kojim roba široke potrošnje dolazi do krajnjeg potrošača.

Na svim nivoima kompanije koju birate za proizvođača ambalaže mora biti integrisan ISO STANDARD…