Packaging for pharmaceutical industry

Farmaceutske kompanije imaju izražen fokus na zaštitnu ulogu pakiranja, na zaštitu od infekcija i trovanja, zaštitu od rasipanja lijekova, te od ambalaže zahtjevaju dodatnu vrijednost koja bi zadovoljila sve zahtjeve.

Kutije za lijekove teže vrhunskoj kvaliteti materijala pakovanja ( GC1; GC2 100% celulozni karton) i štampi sa dosta dodatnih efekata ( plastifikacija; pregovanje) radi postizanja ekskluziviteta svojih proizvoda.