Misija i vizija

Misija

Svojim radom i predanošću proizvoditi najbolju kartonsku ambalažu koja zadovoljava sve zahtjeve kupaca iz najrazličitijih industrijskih grana.

Vizija

Naša vizija je da budemo sinonim za kvalitetu kartonskog pakiranja na području jugoistočne Evrope.