Ciljevi

 • Stalno povećavati produktivnost, rentabilnost, profitabilnost i tržišnu poziciju
 • Osigurati kvalitet u svim fazama poslovnih procesa i razvijati organizacionu strukturu kvaliteta, uz stalno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih
 • Sve poslovne procese voditi prema propisanim postupcima, ali uvijek i iznova razmišljati o tome kako možemo stvari pojednostaviti i poboljšati
 • Dobavljači su naši partneri, a dobra saradnja sa njima je važan elemenat za poboljšanje kvaliteta naših proizvoda.
 • Svim kupcima naših proizvoda, na bazi praćenja savremenih trendova, nuditi optimalna rješenja.
 • Zadovoljni kupci su garant našega opstanka i poslovnog uspjeha.
 • Zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i motivacijestalno se razvijati i usavršavati.
 • Kontinuirano jačati osjećaj pripadnosti organizaciji, uspostavljanjem sistema vrijednosti ljudskih resursa putem kriterija znanja, obrazovanja i sposobnosti, čime će se ostvarivati poslovni rezultati na zadovoljstvo zaposlenika i svih zainteresiranih strana.
 • Obavljati sve poslovne aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite na radu.
 • Praćenje troškova s ciljem smanjenja istih, dajući naglasak na planiranje i sprečavanje, a ne otklanjanje neispravnosti.
 • Odluke donositi na osnovu činjenica proizašlih iz nadziranja i mjerenja karakteristika proizvoda, procesa i sistema.