Ključni faktori da odaberete CPA kao Vašeg dobavljača kartonske ambalaže

Odabrati pravog partnera koji će proizvoditi Vašu ambalažu nije lagan zadatak i ne bi mu se smjelo olako pristupati.

Postoji niz kartonaža i štamparija koje tvrde da su stručni za proizvodnju i štampu ambalaže, ali prije nego uvedete neku kompaniju u svoj krug dobavljača i napravite je svojim poslovnim partnerom, prethodno se uvjerite da ta kompanija njeguje iste ili slične vrijednosti i poslovne vizije kao i Vi.

Slijedećih nekoliko elemenata su  svojevrstan vodič pri odabiru pravog partnera za proizvodnju Vaše ambalaže:

1. KAPACITETI

Svaki proces osmišljavanja i izrade novog pakiranja je jedinstven projekat, bez obzira radi li se o primarnom ili sekundarnom pakiranju.Vrlo je bitno odabrati partnera koji može na profesionalan način pristupiti svakom projektu i zadovoljiti sve pa i najsitnije specifične  zahtjeve kupca. Međutim, osnovni zahtjev za dugoročnu uspješnu saradnju je da kapaciteti proizvođača ambalaže budu u skladu sa kapacitetima proizvodnje Vašeg proizvoda. Zbog toga smo mi 2008 godine u naš proizvodni pogon instalirali MAN ROLAND mašinu kapaciteta.  16.000 araka/h i sa tom brzinom i kapacitetom možemo pratiti dinamiku i najzahtjevnijih kupaca.

2. STRUČNOST ZAPOSLENIH I REDOVNO SERVISIRANA OPREMA

Zaposleni i oprema su slijedeći važan ključ uspješne saradnje. Zaposleni na svim nivoima organizacije u CPA su stručni u svom poslu, kontinuirano educirani i najvažnije od svega orijentisani na kupca.Oprema se redovno servisira , a dokumentacija o servisiranju uredno arhivira. Proizvođač Vaše ambalaže mora imati uvijek Plan B za brzo reagovanje u slučaju kvarova na mašinama, jer dugo otklanjanje kvarova znači zastoj u proizvodnji proizvođača ambalaže, a to znači zastoj i u Vašem procesu proizvodnje i utiče na rast troškova na obje strane.

3. CERTIFIKATI – ISO STANDARD

Na svim nivoima kompanije koju birate za proizvođača ambalaže mora biti integrisan ISO STANDARD koji je garant da postoje zahtjevi o kvaliteti u procesu proizvodnje, u nabavci repromaterijala, u efikasnoj interakciji sektora,u zadovoljavanju kupaca, u poštivanju rokova isporuke i u stalnim mjerama poboljšanja svih procesa u okviru organizacije. CPA proces dobijanja certifikata o implementiranom ISO 9001:2008  standardu započeo je 2005. sa ovlašćenim certifikacijskim uredom TUV SUD Menagement Service GmbH i od tada ga redovno,  sa odličnim ocjenama na  kontrolnim inspekcijama, obnavlja.

4. FLEKSIBILNOST

Na  konkurentskom tržištu, sposobnost proizvođača ambalaže da proizvede i isporuči Vaše pakiranje u kratkom roku je ono što se u današnjem vremenu samo po sebi podrazumjeva.Kupci na svim nivoima trebaju trenutni odgovor na svoje zahtjeve.To posebno dolazi do izražaja kod proizvođača u konditorskoj, prehrambenoj industriji i industriji pića u kojima se često lansiraju kampanje koje moraju brzo reagovati na promjene na tržištu i gdje Vaš proizvođač ambalaže mora biti spreman da u vrlo kratkom roku izradi često nestandardna pakiranja za potrebe tih kampanja. ( wobbler, hanger, display kutija, akcijsko pakiranje, reklamno pakiranje npr. za svjetsko prvenstvo. i sl.)

5. CIJENA KOŠTANJA

CPA u svom dugogodišnjem iskustvu je svjedočila da mnoge kompanije iz različitih grana industrije prilikom kalkulisanja cijene koštanje svojih proizvoda malo pažnje obrate na cijenu koštanja kvalitetne ambalaže  ili je ambalaža prva na udaru kada se odlučuju na reduciranje troškova. Međutim u stvarnosti, AMBALAŽA PRODAJE!!!!! Sa nama se možete pouzdati da ćete dobiti savršen balans ambalaže koja je pouzdana, koja svojim dizajnom i pravom veličinom uspostavlja željenu komunikaciju sa kupcima , a uz to sve zadržava i troškovnu efikasnost.